Dr. Enver AKBAŞ

Hakkımda

Öğretim Üyesi Dr. Enver AKBAŞ
Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı

1970 Artvin doğumluyum. 1992 yılı Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi mezunuyum. 2012 yılında Ankara Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniğinden gastroenteroloji uzmanı ünvanını aldım. 2014 – 2021 yılları arasında, İstanbul Medipol Ünv. Tıp Fakultesi’nde DR. ÖĞR. ÜYESİ olarak görev aldım. Haziran 2021’den beri kendi muayenehanemde hizmet vermekteyim.

Gastroenteroloji
Endoskopik İşlemler
Ultrasonografi
Mide Balonu
PH Metre
Manometri
Kapsül Endoskopi
Perkütan Endoskopik Gastrostomi
Endoskopik Ultrasonografi
Sunduğumuz hizmetler.

Sağlığınız için buradayız.

Rs-service

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji; sindirim sisteminin normal işleyişini ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Ağızdan rektuma kadar bütün sindirim kanalı , karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve dalak gastroenteroloji’nin ilgi alanına girer.

Rs-service

Endoskopik İşlemler

Gastroenteroloji’de endoskopi, tanı ve tedavi amacıyla sindirim kanalının görüntülenmesi işlemidir. Üst sindirim kanalının endoskopisi esnasında gırtlak, yemek borusu, gastroözofajiyal bileşke,  midenin kısımları, pilorik kanal, ve on iki parmak…

Rs-service

Ultrasonografi

Gastroenteroloji‘de muayeneden sonra ilk başvurulacak tetkik abdominal ultrasonografi’dir. Pratik ve hızlı uygulanabilir, invaziv olmayan bu yöntemle karın içerisinde ki karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas, dalak ve böbrekler net bir şekilde …

Rs-service

Mide Balonu

Obezite tedavisi‘nde invaziv olmayan yöntemlerden biridir. Endoskopik olarak mideye bir balon yerleştirilir ve mide hacmine göre 500-700 cc hava veya suyla şişirilir. Böylece hastanın daha düşük porsiyonlar tüketmesi ve daha az kalori alması sağlanarak 6 ay süre içerisinde 15-30 kg…

Rs-service

PH Metre

Reflüde kesin teşhis için PH metre en hassas ve değerli tanı yöntemidir. PH metre ölçümü, hastanın yemek borusunun içine ince bir katater veya kapsül yerleştirerek yemek borusunun alt ucuna kaçan asit miktarını 24 saat boyunca sürekli ölçme esasına dayalı bir yöntemdir.

Rs-service

Manometri

Özofagial Manometri Testi;
Manometre bir organ içindeki kas basınçlarını ölçen testtir. Özofajial manometri testi özofagus içi peristaltizm dalgasının basınç ve koordinasyonunu ölçtüğü gibi özofagus alt ucunda bulunan (LES basıncı) sfinkter mekanizmasının basıncını da ölçmektedir.

Rs-service

Kapsül Endoskopi

İnce bağırsak hastalıklarını araştırmak için geliştirilmiş bir görüntüleme yöntemidir. Üst GİS endoskopisi ve kolonoskopi ile görüntülenemeyen, arada kalan yaklaşık 6 metrelik ince bağırsağı inceleyebilmek için kapsül endoskopi ve enteroskopi yöntemleri geliştirilmiştir.

Rs-service

Perkütan Endoskopik Gastrostomi

Yutma refleksinin çeşitli sebeplerle bozulduğu hallerde beslenmenin sekteye uğramaması için hastalara uygulanan alternatif bir beslenme yolu olan PEG( Perkütan Endoskopik Gastrostomi) ile hastalar kolaylıkla beslenebilmektedir.

Rs-service

Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Endoskopik utrasonografi endoskopun ucuna takılmış olan ultrasonografi cihazı ile sindirim sistemi organlarını ve bu organlara komşu organları daha yakından ve daha doğru bir şekilde incelenmesine yarayan bir yöntemdir.

Hastalarımızın yorum ve görüşleri!

Düşünceleriniz bizim için değerlidir.